Välkommen till

ADVOKATEN THAGE STILUS AB


Advokaten är en juridiskt skolad person som har till uppgift att lösa problem för människor i deras vardag eller i förvärvslivet. Han skall i främsta rummet ta tillvara huvudmännens intressen under iakttagande av god advokatsed. Han är underkastad en tystnadsplikt avseende klientens förhållanden. Advokaten intas som ledamot av Sveriges advokatsamfund efter en lämplighetsprövning och han står därefter under samfundets tillsyn och kontroll.

Den rättssökande erhåller hjälp till biträdes och rättegångskostnader i första hand genom rättskyddet i hemförsäkringen och i andra hand genom den statliga rättshjälpen.